Dees was’t, bedankt!

Diessen1650 (+1) is voorbij.

Het zit er (bijna) op. In 2021 werd het uitgestelde feest van het 1650-jarig bestaan van Diessen en de kernen Baarschot en Haghorst gevierd. Weliswaar gebeurde dat op een andere manier dan we voor ogen hadden, omdat de coronabeperkingen diverse activiteiten onmogelijk maakten, maar…
Het prachtige weekend van 10 t/m 12 september maakte veel goed. Daarna was er in oktober nog de Dag van de Ouderen, die gelukkig door kon gaan. En in het voorjaar van 2022 gaan de kinderen van de Willibrordus-school in de sfeer van de Romeinse tijd naar het Pre-historische Dorp in Eindhoven.
Graag hadden we het jaar willen afsluiten met een spetterend centraal vuurwerk voor de inwoners van de drie kernen. Ook dit kon vanwege corona-maatregelen niet doorgaan.
Dat betekent dat de Stichting Diessen1650 haar werkzaamheden gaat beëindigen.

… Dees was’t, bedankt!